Kakve koristi će imati lokalna zajednica od izgradnje vetroelektrane „Podveležje“?

Foto: Elektroprivreda BiH

Vetroelektrana „Podveležje“ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, projekat je od obostranog interesa i koristi za lokalnu zajednicu i Elektroprivredu BiH. Još u fazi priprema za izgradnju, lokalna zajednica je ostvarila direktne finansijske efekte. Za projekte unapređenja zaštite životne sredine i životnog standarda stanovništva, Elektroprivreda BiH je Gradu Mostaru uplatila milion konvertibilnih maraka (oko 511 hiljada evra), a uplaćena je i jednokratna koncesiona naknada u iznosu milion i 10 hiljada konvertibilnih maraka (oko 516 hiljada evra).

Zajedničkim delovanjem Elektroprivrede BiH i Grada Mostara, definisanim Programom o međusobnoj saradnji s ciljem realizacije vetroelektrane „Podveležje“, rekonstruisana je deonice lokalnog puta Podvelež – Šipovac – Okolište u dužini 2,5 km. U ovaj projekt Elektroprivreda BiH investirala je milion konvertibilnih maraka, a osim potreba lokalnog stanovništva, zadovoljene su i potrebe transporta zahtevne i specifične opreme iz Luke Ploče do gradilišta na podveleškom platou.

Angažman mostarskih kompanija HP Investing, Amitea i Izgradnja Tojaga na izgradnji pristupnih puteva, servisnih  saobraćajnica i montažnih platoa za 15 vetroagregata, za što je Elektroprivreda BiH izdvojila 5,2 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om (oko 2,7 miliona evra), te rekonstrukciju lokalnog puta, potvrda su pozitivnog efekta sprovođenja projekta na razvoj lokalne privrede. U realizaciji dosadašnjih i trenutnih aktivnosti na gradilištu, angažovane su i druge kompanije iz Mostara, te sarajevske i tuzlanske (Geoing d.o.o, Građevinski istražni centar d.o.o, Tehnozaštita d.o.o. i IGH iz Mostara, Winner d.o.o, Minersko d.o.o. i IPSA d.o.o. iz Sarajeva, te Umel d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o. iz Tuzle).

Uz sve navedeno, puštanjem objekta vetroelektrane u pogon lokalna zajednica će imati godišnje prihode po osnovu koncesione naknade u iznosu 2,5 odsto od ostvarene proizvodnje u toku godine, po osnovu poreza na dobit, drugih poreza, naknada i doprinosa. Na ovaj način finansijska osnova za razvoj lokalne zajednice i Federacije BiH biće značajno poboljšana. Neće izostati ni pozitivne refleksije na razvoj infrastrukture i turizma.

Elektroprivreda BiH je i ovim projektom potvrdila da je društveno odgovorna kompanija, koja u svoje poslovanje i razvojne planove integriše brigu o društvu, razvoju društvene zajednice, brigu o okolini i njenoj zaštiti.

Uvažavajući interese lokalne zajednice čija je podrška i aktivno učešće od ključne važnosti za realizaciju projekata, Elektroprivreda BiH u sprovođenju pripremnih aktivnosti, programe međusobne saradnje uspostavlja i sa drugim gradovima i opštinama na čijim područjima je započeta ili planirana izgradnja novih proizvodnih objekata.

Pogledajte video prilog o navedenim aktivnostima!

Izvor: Elektroprivreda BiH