UNDP pomaže Srbiji u toku epidemije pod sloganom „Zajedno razdvojeni“

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

U okviru svoje misije iskorenjivanja siromaštva, smanjenja nejednakosti i izgradnje otpornosti na krize i nepogode, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pomaže državama da hitno i efektivno odgovore na zdravstvenu i razvojnu krizu koju je izazvala pandemija novog koronavirusa.

Foto: UNDP

„UNDP pruža podršku zemljama širom sveta od najranijih faza ove krize. Drago nam je što možemo da pomognemo i Vladi Srbije da obezbedi preko potrebne sanitetske materijale koji mogu da spasu mnoge živote“, rekla je stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap, istakavši da su brzi odziv partnera poput Evropske unije, kao i obezbeđivanje sredstava bili ključni za delovanje u krizi. „Paralelno sa reagovanjem u vanrednim situacijama, radimo i na društveno-ekonomskom oporavku Srbije nakon krize“, dodala je Pikap.

Od početka krize zbog epidemije koronavirusa u Srbiji, tim UNDP-a predano radi na ubrzanom razvoju novih rešenja i organizovanju pomoći tamo gde je najpotrebnija, kako bi doprineo da se sačuva zdravlje i dobrobit svih građana i građanki Srbije, sa posebnom pažnjom posvećenom najranjivijem grupama. Pružaju podršku i partnerski sarađuju sa Vladom Republike Srbije, međunarodnim partnerima poput EU, kao i sa civilnim i privatnim sektorom. Holistički pristup i integrisano delovanje sa više strana, koji je UNDP i do sada primenjivao u svom radu, posebno je važan u kriznim situacijama poput ove.

POMOĆ ZDRAVSTVENOM SISTEMU SRBIJE

UNDP je, u saradnji sa EU, organizovao dolazak dva teretna aviona sa ukupno 130 tona hitno potrebne medicinske opreme koje je kupila Vlada Republike Srbije ili dobila kao donaciju. U ovim pošiljkama stigli su respiratori, zaštitne maske i odela, medicinske rukavice i testovi za KOVID-19, namenjeni zdravstvenim institucijama širom zemlje i ostalima koji se bore sa epidemijom. Letovi su finansirani sredstvima iz ukupnog paketa od 93 miliona evra koliko je Evropska unija najavila kao pomoć Srbiji u borbi protiv epidemije koronavirusa. U toku je organizacija dopremanja dodatne količine medicinske opreme.

UNDP je podržao organizaciju Tačka povratka i Vladu Republike Srbije, da upute poziv zdravstvenim radnicima i radnicama iz Srbije, koji su inostranstvu, a slobodni su da se, ako ustreba, privremeno vrate i svojim znanjem, iskustvom i veštinama pomognu u borbi sa epidemijom korona virusa u Srbiji. Tokom prvih nedelju dana na ovaj poziv za registraciju se odazvalo više od 300 medicinara.

KREIRANJE NOVIH DIGITALNIH REŠENJA

Da bi se osigurala sigurna i bezbedna mreža volonterske podrške starijima od 65 godina, koji su u obaveznoj izolaciji, kao i drugim građanima i građankama kojima je potrebna ova vrsta pomoći, UNDP je podržao uspostavljanje onlajn platforme „Budi volonter“, kao i jedinstvenog kontakt centra na broju 19819, za sva pitanja o koronavirusu i za kontaktiranje nadležnih službi u Ministarstvu zdravlja i institutima za javno zdravlje širom zemlje. Putem broja 19819 mogu da se prijave i svi koji žele da pomognu kao volonteri. Sve podnete prijave zainteresovanih građana koji žele da pomognu i budu volonteri će se proveravati, sa ciljem da se spreči svaka zloupotreba. Volontere dalje kontaktiraju gradski i opštinski krizni štabovi sa detaljnim uputstvima i prvim zadacima.

UNDP je pružio podršku i Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu (ITE) u pokretanju portala Digitalna solidarnost na kome se nalaze informacije o svim besplatnim platformama, alatima za učenje i rad od kuće, kao i besplatnim knjigama, kursevima, filmovima, muzici, televizijskom i kulturnom sadržaju za vreme trajanja pandemije KOVID-19.

UNDP je podržao Kancelariju za ITE da na Portalu otvorenih podataka učini dostupnim podatke o svim potvrđenim slučajevima infekcije KOVID-19 u Srbiji. Trenutno su dostupni podaci o broju registrovanih slučajeva, danu kada su potvrđeni i mestu iz kojeg dolaze. UNDP sada radi na dodavanju dodatnih funkcija kao što su pol, starosna grupa, broj oporavljenih, kao i na vizuelnim i grafičkim poboljšanjima.

PODRŠKA ZA NAJRANJIVIJE GRUPE

Program je pomogao Banci hrane da obezbedi pomoć za 32.000 starijih stanovnika opštine Voždovac, doniranjem sredstava za kupovinu rukavica i maski kako bi se zaštitili volonteri ove organizacije. Privatne kompanije iz mreže Banke hrane doniraju hranu, dok Opština Voždovac obezbeđuje gorivo za isporuke domaćinstvima.

Dostupni podaci sa terena jasno pokazuju da je u trenutnoj situaciji vanrednog stanja i izolacije rizik od pojačanog rodno zasnovanog nasilja nad ženama veći. U skladu sa konsultacijama između UNDP-a i Ministarstva pravde koje su se odnosile na moguću eskalaciju nasilja i poteškoće u pružanju institucionalnog odgovora na nasilje prema ženama, Visoki savet sudstva je slučajeve nasilja u porodici (uključujući zaštitne mere za žrtve nasilja) uvrstio među one u kojima će sudovi nastaviti da rade i pod vanrednim stanjem, precizirajući da će se ovi slučajevi i dalje procesuirati pred sudovima bez odlaganja.

UNHCR i UNDP, zajedno sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju ili rade sa interno raseljenim licima i romskim zajednicama, napravili su zajedničku procenu potreba i pripremili nabavku i isporuku higijenske i humanitarne pomoći najugroženijima, uključujući i one koji žive u neformalnim naseljima i nezvaničnim kolektivnim centrima.

Preveli su sadržaj postera Svetske zdravstvene organizacije koji su usmereni na romsko stanovništvo na lokalni romski dijalekt. Plakati koji će se distribuirati romskim organizacijama civilnog društva sadrže informacije o ličnim merama koje treba preduzeti za zaštitu zdravlja i sigurnosti, savete za pripremu hrane i smernice u vezi s putovanjima.

Uz posredovanje UNDP-a, kompanija IKEA donira krevete, dušeke, posteljinu i prehrambene proizvode nadležnim institucijama u Republici Srbiji kako bi pomoć stigla tamo gde je najpotrebnija. Donacija će pre svega biti iskorišćena u domovima za stara lica.

ŠIRENJE PORUKA O OČUVANJU ZDRAVLJA I SOLIDARNOSTI

UNDP putem društvenih mreža Fejsbuk, Tviter i Instagram prenosi sve relevante poruke i informacije Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa pandemijom korona virusa, kao i savete za očuvanje i zaštitu zdravlja.

Kako bi pomogli građanima Srbije da u okolnostima obavezne samoizolacije i mera socijalnog distanciranja lakše dođu do pomoći koja im je potrebna, ali i da bi doprineli da se prošire svi dobri primeri solidarnosti, tim UNDP-a pokrenuo je kampanju #ZajednoRazdvojeni. Pozvali su sve koji su aktivni na društvenim mrežama da sa njima podele primere volontiranja, donacija i pružanja pomoći. Na ovaj način žele da pomognu i onima kojima je pomoć potrebna da se lakše informišu i do nje dođu.

Izvor: UNDP