Kako do podsticaja za energetku obnovu porodične kuće u Hrvatskoj?

energetska_obnova_kuceVlasnici porodičnih kuća koji odluče da poboljšaju energetska svojstva svoje kuće, boljom izolacijom spoljnih zidova, ugradnjom spoljne stolarije visokih izolacionih svojstava, uvođenjem ekološki prihvatljivih energenata i obnovljivih izvora energije mogu od države da dobiju bespovratna sredstva u visini od 40 do 80% ukupne investicije, u zavisnosti od područja na kojem se nalazi porodična kuća.

Vlasnici kuća se od ove godine za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva države direktno obraćaju Fondu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost. Fond na svojoj web stranici www.fzoeu.hr i u Narodnim novinama po pravilu jednom godišnje objavljuje javni poziv koji sadrži uslove i način učešća u Programu.

Bespovratna sredstva se po javnom pozivu dodeljuju do isteka sredstva za tekuću godinu ili do kraja godine, u zavisnosti od toga koja se situacija prva ostvari. Podsticanje energetske obnove porodičnih kuća planira se na ovaj način sprovoditi do 2020.

Informacije o javnom pozivu moguće je dobiti na web stranici Fonda, svakim radnim danom od 9 do 15 sati na besplatnoj info liniji 0800 200 170 ili slanjem mail-a na: obiteljske-kuce@fzoeu.hr. U Program ulaze porodične kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namenjeno za stanovanje, imaju najviše tri stambene jedinice ili im je građevinska bruto površina manja ili jednaka 600 m2.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti samo za zakonski izgrađene porodične kuće odnosno kuće koje su legalizovane. Za jednu kuću mogu se dobiti podsticaji za više mera energetske efikasnosti.