Kada se sretnu ekologija i moda: Timberland čizme od reciklirane plastike sa Haitija

Udruživši se sa tekstilnim preduzećem Thread, američki proizvođač odeće i obuće, Timberland, je razvio materijal od plastičnih flaša od kojih pravi određenu količinu svojih cipela, garderobe i propratnog asortimana. Kada se sretnu društveno odgovorna kompanija, ekologija i moda, koristi za društvo i prirodu su ogromne.

Foto: Timberland

Proces proizvodnje započinje u Haitiju, jednoj od najsiromašnijih zemalja sveta. Oko 1300 meštana Haitija sakuplja plastiku raštrkanu po ulicama i deponijama. Prikupljena sirovina prosleđuje se lokalnim sakupljačkim centrima, odakle svoj put nastavlja ka haićanskom reciklažnom postrojenju. Tamo se boce sitne u „pahuljice“ koje potom američka preduzeća tope i oblikuju u vlakna koja bivaju utkana u Timberland proizvode.

Izgled nije jedini adut City Blazer čizama. U njihovoj izradi, udelom od 50% učestvovale su reciklirane flaše. Koristi  od procesa ubiru i planeta i zajednica aktera – Haiti je manje zagađen, a ruke naroda uposlene i stomaci siti.

Ušteda resursa koja se ostvari proizvodnjom dobara od recikliranih sirovina, u odnosu na tradicionalnu – od pamuka, je neverovatna.

Foto: Timberland

Na svakih 70 hiljada metara Thread tkanine:

– 765 280 plastičnih boca nestane sa lica Zemlje;
– Više od 115 miliona litara vode bude sačuvano;
– Izbegne se upotreba gotovo 7 tona pesticida;
– Za 77 Haićana otvori se prilika za zaposlenjem;
– Sakupljači i sakupljački centri ostvaruju prihod od oko 1900 evra, a recikleri – 11700.

Utemeljivač društveno odgovornog poslovanja u nauci je profesor Univerziteta u Gruziji i teoretičar poslovne etike, Erči Kerol. U svom delu Piramida korporativne odgovornosti, odgovornost korporacija Kerol raslojava na četiri tipa – ekonomsku, pravnu, etičku i filantropsku odgovornost. Ekonomskom odgovornošću označava se odgovornost kompanije da bude profitabilna. Pod pravnom, Kerol smatra njenu obavezu da se povinuje zakonskim regulativama društva. Etička odgovornost poziva kompaniju na ispravno delovanje prema svim interesnim grupama sa kojima stupa u interakciju, čak i onda kada na njega nije primorana zakonom. Poslednji tip odgovornosti, filantropska, tiče se dobrovoljnog usmeravanja određenih sredstava kompanije za pomoć društveno ugroženim grupama.

Koje od navedenih tipova prepoznajete u opisanoj praksi kompanije Timberland?

Jelena Kozbašić