JVP „Vode Vojvodine“ uklanjaju barsku vegetaciju na kanalima

Vesti | Srbija

 

Foto: JVP „Vode Vojvodine"

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Iz JVP „Vode Vojvodine“ kažu da je u ovo doba godine i pri ovakvim hidrološkim i meteorološkim uslovima, kada su izuzetno niski vodostaji i visoke temperature, pojava barske vegetacije uobičajena.

Biljka koja najčešće pokriva vodeno ogledalo na kanalima na kojima je usporen protok vode, u narodu je poznata kao „sočivica“.

Njen rast i razmnožavanje su u direktnoj vezi sa stajaćom vodom, visokim temperaturama i sadržajem azotnih i fosfornih materija koje u vodu dospevaju spiranjem sa poljoprivrednog zemljišta.

Za uklanjanje barske vegetacije uglavnom se koriste plovne kosačice.

JVP „Vode Vojvodine“ raspolaže sa četiri plovne kosačice, a gde će i kada raditi utvrđuje se na osnovu prioriteta i stanja na terenu.

Milisav Pajević