JVP Vode Vojvodine planira izgradnju malih hidroelektrana

Srbija | Hidro

JVP „Vode Vojvodine“ je učestvovalo na Međunarodnim danima energetike i investicija na Novosadskom sajmu, sa temom „Realizacija projekta javno – privatnog partnerstva/koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodnim objektima Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav“.

Pomoćnik direktora za Hidrosistem DTD, Stevan Ilinčić, pričao je o do sada neiskorišćenom potencijalu proizvodnje električne energije iz vodnih snaga ovog sistema. Kako je proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije sve veći prioritet u svetu i „Vode Vojvodine“ su se uključile u ovaj projekat. Namera je da se izgrade male hidroelektrane na već postojeći vodnim objektima i to na Brani na Tisi i na ustavama Kajtasovo, Tomaševac i Stajićevo.

Do sada je Vlada Republike Srbije dala saglasnost za izradu predloga projekta, koji se potom dostavlja Komisiji za javno privatna partnerstva i Pokrajinskoj vladi na odobrenje. Izbor privatnog partnera putem javne nabavke je poslednji korak ka ostvarenju ovog velikog projekta.

Veoma je bitno da ove hidroelektrane neće ugroziti postojeći vodni režim i neće uticati na funkcionisanje HS DTD.

izvor: vodevojvodine.com

Sandra Jovićević