JP za Nacionalne parkove Crne Gore upravljaće – Botaničkim vrtom „Dulovine“

Vesti | Region

 

Foto: Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore

Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore Odlukom Vlade Crne Gore upravljaće zaštićenim prirodnim dobrom – Botaničkim vrtom „Dulovine“ sa ciljem očuvanja bašte i realne potrebe postojanja specijalizovanog botaničkog objekta koji bi objedinio kulturnu, naučnu i edukativnu delatnost vezanu za prirodne vrednosti Crne Gore.

Botanički vrt je formiran 1981. godine u Dulovinama, u južnom delu Kolašina i predstavlja pravo bogatstvo severa Crne Gore i simbol ovog grada. Botanički vrt je kategorisan kao zaštićeno prirodno dobro – spomenik prirode i zakonom je zaštićeno od 1994. godine.

Zahvata površinu od 646 metara kvadratnih i nalazi se na nadmorskoj visini od 1.018 metara nadmorske visine Pored svog turističkog značaja, bašta ima i naučno-edukativni karakter. U Bašti se nalazi preko 400 vrsta biljaka, od kojih je većina endemska, a oko 80 odsto njih je klasifikovano kao lekovito bilje.

Od maja do septembra baštu poseti više od 2.500 stranih i domaćih  posetilaca.

Vlasnici botaničkog vrta, Daniel i Zora Vincek, iskazali su volju da ovo zaštićeno područje, koje predstavlja segment ekološke države i doprinosi prezentaciji i teoriji botanike kao nauke, predaju na poklon sa pravom plodouživanja, Državi Crnoj Gori – Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore.

Predmet poklona su nepokretnosti: vikendica sa dvorištem i livadom i pokretne stvari: botanička bašta kao zaštićeno prirodno dobro koje je zasađeno na nepokretnostima i biblioteka botaničke bašte.

Milisav Pajević