JP za nacionalne parkove Crne Gore unapređuje zaštitu ribljeg fonda

Vesti | Region

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u cilju efikasnije zaštite ribljeg fonda unapredilo je saradnju sa NVO „Grupom za zaštitu šarana“ angažovanjem volontera koji će zajedno sa nadzornicima Parka učestvovati u akcijama kontrole prostora.

Foto: pixabay

Volonteri su opremljeni za rad na vodi, a uskoro će dobiti i legitimacije.

„Aktivnosti koje sprovode NP Skadarsko jezero i NVO „Grupa za zaštitu šarana“ daju vidljive rezultate kada je u pitanju očuvanje ribljeg fonda. Sprečen je niz nelegalnih radnji kojima se ugrožava riblji fond, te izrečene kazne za nezakonit ribolov u ovom Parku“, izjavio je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Naime, 17. februara, akcijom nadzornika Službe zaštite NP Skadarsko jezero i volontera NVO „Grupe za zaštitu šarana“, u reonu Crni žar, sprečen je izlov ribe na nezakonit način.

U toku akcije zatečeno je lice u obavljanju privrednog ribolova bez dozvole, te procesuirano nadležnim organima na dalje postupanje.

Inspektor za poljoprivredu i ribarstvo prekršajnim nalogom je licu zatečenom u obavljanju nelegalne aktivnosti izrekao kaznu od 500 evra, a ulovljena riba je vraćena u jezero.

Takođe, 18. februara, akcijom nadzornika NP Skadarsko jezero i volontera NVO „Grupe za zastitu šarana“, u reonu Lipovnjaka, spriječen je izlov ribe na nezakonit način upotrebom podvodne puške.

Zatečeno lice je procesuirano nadležnim organima na dalje postupanje, a ulovljena riba je donirana JU „Dom učenika i studenata“.

Inspektor za poljoprivredu i ribarstvo prekršajnim nalogom je licu zatečenom u obavljanju nelegalne aktivnosti izrekao kaznu od 1.500 eura.

NP Skadarsko jezero podsjeća da su ribe i ostala vodena fauna dobra od opšteg interesa, u državnoj svojini, te da se koriste na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Tako su, kako navode, zabranjene sve aktivnosti koje ometaju mrijest, razvoj i kretanje riba, osim ribolova u naučno-istraživačke svrhe. Zabranjeno je i loviti ribu vatrenim oružjem, odnosno podvodnom puškom.

Skadarsko jezero je posebno značajno po bogatstvu ribljeg i ptičjeg sveta, a upotreba nelegalnih sredstva za ribolov uključujući podvodnu pušku, dovodi do narušavanja biodiverziteta.

U cilju zaštite prirodnih vrednosti, NP Skadarsko jezero poziva građane da prijave sve nezakonite radnje i na taj način doprinesu sprečavanju istih, pozivom na dežurni broj telefona 067 310 454.

Milisav Pajević