JP „Vojvodinašume“ započela novu sezonu pošumljavanja

Foto: vojvodinasume.rs

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ započelo je novu sezonu pošumljavanja.

Sezona je otvorena setvom žira hrasta lužnjaka u Sremu, a trebala bi da bude završena do kraja kalendarske godine.

Do početka novembra je u registrovanim objektima za proizvodnju repromaterijala sakupljeno ukupno preko 200.000 kilograma kvalitetnog semena, koje će biti upotrebljeno kako za obnovu, tako i za podizanje novih šuma.

Žir iz Srema biće takođe posejan u Banatu, a jednim delom i u Bačkoj. Napravljena je distribucija potrebnih količina za sve ogranke Preduzeća, organizovan je prevoz i seme će ovih dana biti dostupno na terenu kako bi setva bila izvršena u optimalnom periodu. Plan je da se tokom jeseni i proleća na nivou Preduzeća semenom hrasta lužnjaka pošumi čak 442 hektara.

Do kraja sezone jesen 2017./proleće 2018. planira se pošumljavanje od ukupno 1.526 hektara.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević