JP „Vojvodinašume“ pošumilo 800 hektara zemljišta

sadnica2

JP „Vojvodinašume“ saopštilo je da je od početka sezone jesen 2016/proleće 2017. godine izvršilo obnovu šuma i pošumljavanje na površini od oko 800 hektara. Do kraja sezone se očekuje da će biti pošumljeno još 800 hektara, tako da će planirani obim radova u celosti biti ispunjen.

Kako je istaknuto, posađeno je ukupno 338.550 komada sadnica šumskih vrsta drveća iz rasadničke proizvodnje ovog preduzeća i posejano 14.100 kilograma semena hrasta lužnjaka koji je sakupljen u registrovanim semenskim objektima na području Šumskog gazdinstva „Sombor“.

Po vrstama drveća, najviše je utrošeno sadnica visokoprinosnih sorti topole, čak 215.000 komada, 57.000 komada sadnica jasena, 39.000 komada sadnica vrbe, 13.000 komada sadnica hrasta lužnjaka, po 6.000 komada sadnica graba i bele topole, 2.000 komada sadnica bora i 550 komada sadnica crne topole.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević