JP „Vojvodinašume“ organizovalo akciju čišćenja Obedske bare

Na području Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, tridesetak zaposlenih u JP „Vojvodinašume“, učestvovalo je u utorak, 17. oktobra, u radnoj akciji revitalizacije vlažnih staništa ovog močvarnog predela.

U cilju ponovnog otvaranja zaraslih vodeno-barskih staništa, kreiranja pogodnih uslova za opstanak retkih biljnih i životinjskih vrsta, kao i omogućavanja nesmetanog protoka vode, zaposleni iz ŠG „Sremska Mitrovica“, ŠU „Kupinovo“ i Direkcije preduzeća, radili su na uklanjanju invazivne i alohtone vegetacije, poput žbunja i niskog drveća.

Ovaj radni dan predstavljao je zapravo nastavak aktivnosti koje su tokom avgusta započeli volonteri iz devet zemalja. Međunarodni volonterski ekološki kamp pod nazivom „Povratak ibisa“, u kontinuitetu se održava od 1992. godine i zahvaljujući toj tradicionalnoj manifestaciji, nakon 60 godina, crni ibis se ponovo vratio na svoje stanište, u Obedsku baru.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević