JP „Vojvodinašume“ obavlja prolećno pošumljavanje

U JP „Vojvodinašume“, radovi na pošumljavanju se odvijaju ubrzanim tempom.

Foto: Javno preduzeće Vojvodinašume

Uveliko je u toku sadnja sadnica topole, vrbe, bagrema i bora, a čim su se uslovi na terenu, raspoloživi kapaciteti mehanizacije i potrebne radne snage poklopili, iz rasadnika su izvađene i sadnice poljskog jasena, kako bi bile posađene na već ranije pripremljene površine u šumskoj upravi „Kupinovo“.

Nedavno je u akciji posađeno 300 sadnica poljskog jasena u gazdinskoj jedinici „Čenjin-Obreške širine“.

Već tradicionalno u ovakvim akcijama, zaposleni u direkciji JP „Vojvodinašume“ i u šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica“, toga dana su imali i podršku.

Ovoga puta, to su bili učenici osmog razreda Osnovne škole „Dušan Vukasović Diogen“ iz Kupinova, koji su pokazali zavidan nivo interesovanja kako za praktičan, tako i za teorijski deo osmišljenog programa, koji je zabeležen i „okom kamere“ Radio televizije Vojvodine, a biće pretočen u dečiju ekološku emisiju autora Saše Jovanovića, pod imenom „Pitam se pitam se“.

Milisav Pajević