JP „Vojvodinašume“ brine o zaštiti životne sredine

Srbija | Upravljanje otpadom

foto_sakupljanje-otpada

JP „Vojvodinašume“ tokom cele godine učestvuje u akciji „Ne prljaj – nemaš izgovor“.

Kako je navedeno u saopštenju, ovo preduzeće pored svojih redovnih aktivnosti učestvuje u otklanjanju divljih deponija i sakupljanju otpada sa mesta koja niu za to predviđena, a zatim ga otprema na registrovane lokalne deponije.

Ovim akcijama prodružuju se i nevladine organizacije, udruženja, škole i lokalne zajednice.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević