JP „Vojvodinašume“ apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara

Vesti | Srbija

 

Foto: Milisav Pajević

Neuobičajeno visoke temperature vazduha za ovo doba godine u sadejstvu sa vetrom često su uzrok nekontrolisanom širenju vatre koja veoma brzo može prerasti u požar.

Namerno spaljivanje suvih biljnih ostataka je veoma rizično naročito ako se vrši u blizini šume, stoga JP „Vojvodinašume“, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara poštujući osnovna pravila preventive: ne spaljujte travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na poljoprivrednim posedima u blizini šume; ne bacajte opuške u prirodi; ne palite roštilj na otvorenom prostoru koji nije za tu namenu predviđen i adekvatno obezbeđen; nakon boravka u šumi, pokupite sve što ste sa sobom poneli, uključujući i praznu ambalažu; ne bacajte smeće u šumi između ostalog i zbog toga što postoji opasnost od samozapaljenja.

U slučaju pojave šumskog požara, molimo građane da obaveste vatrogasnu službu na telefon 193. kao i najbližu šumsku upravu.

Ukoliko ne postoji realna opasnost po gasioca, poželjno je da se gašenju požara odmah pristupi, jer je opštepoznata činjenica da se svaki požar u početnoj fazi najbrže i najefikasnije gasi.

Milisav Pajević