„Nacionalni parkovi Crne Gore“ brinu o Ulcinjskoj solani

Vesti | Region

 

Foto: JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“

Foto: JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“

Javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore produžava se Ugovor o zakupu Ulcinjske solane na još jednu godinu, počev od 24. avgusta ove godine.

Cilj uzimanja u zakup imovine Solane je nastavak aktivnosti na zaštiti i unapređivanju uspostavljenog ekosistema u zakupljenom području, obezbeđivanju fizičke i tehničke zaštite imovine i sprečavanju vršenja protivpravnih radnji.

Stečajni upravnik u stečajnom dužniku AD Solana „Bajo Sekulić“ – Ulcinj u stečaju, na osnovu člana 22. Zakona o insolventnosti privrednih društava, odlučujući o produženju ugovora o zakupu, zaključenog između stečajnog dužnika i Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, doneo je Odluku kojom se aneksira Ugovor o zakupu od 23.08.2016. godine na način što se ugovoreni rok zakup produžava na još godinu dana, počev od 24.08.2018.godine.

JPNPCG je obavestilo sud i stečajnog upravnika da je zainteresovano za nastavak zakupa, a u svrhu već započetih aktivnosti koje se odnose na održavanje i unapređivanje uspostavljenog ekosistema u zakupljenom području.

Odlukom Vlade Crne Gore, Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore, 24. avgusta 2015. godine, poverena realizacija aktivnosti u cilju zaštite bogatog biljnog i životinjskog sveta ulcinjske solane. S tim u vezi, formirano je Savetodavno telo za zaštitu Solane sastavljeno od predstavnika najznačajnijh subjekata nadležnih za zaštitu biodiverziteta, te pripremljeni jednogodišnji Programi rada za Solanu.

Od najznačajnijih aktivnosti, izdvajamo održavanje vodnog režima na solanskim bazenima. JPNPCG je prošle godine uz pomoć Vlade Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma rešilo problem popravke postojeće pumpe i nabavku nove.

U ovom periodu kao ključan izazov u upravljanju vodnim režimom izdvaja se sanacija narušenih nasipa i bentova za čiju rekonstrukciju su neophodna značajna finansijska sredstva. U tom pravcu JPNPCG je uputilo društveno odgovornim subjektima zahtev za sponzorstvo u cilju nabavke ili iznajmljivanja bagera za potrebe sanacije narušenih bentova i nasipa.

JPNPCG redovno vrši mesečni monitoring karakterističnih ptica imajući u vidu da je Ulcinjska solana prepoznata po bogatstvu ptičjeg sveta sa oko 250 registrovanih vrsta ptica. S tim u vezi, posebno izdvajamo monitoring flamingosa karakteristične vrste Ulcinjske solane.

U cilju zaštite flore na prostoru Ulcinjske solane izvršeno je kartiranje halofitne vegetacije. Sastojine halofitnih biljaka su vrlo značajne jer u Crnoj Gori se javljaju samo na malim površinama (zemljište oko Tivatskih solila i Tivatskom polju, kao i na Ulcinjskoj solani).

Terenska istraživanja sa ciljem inventarizacije flore realizovana su u različitim godišnjim aspektima kako bi se upotpunila postojeća baza podataka o biljnim vrstama Solane. Isto tako, Služba zaštite angažovana za zaštitu prostora, redovno vrši akcije uređivanja prostora na Ulcinjskoj solani.

Milisav Pajević