Još dve pumpe za ispumpavanje vode u RB „Kolubara“

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem se navodi da je kompanija „Energotehnika Južna Bačka“ u proces ispumpavanja vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ uključila još dve pumpe na električni pogon. Ovo je urađeno zbog toga što je potrebno ispumpati vodu iz većih dubina ovog kopa.

Navedeno je i da akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i nema primedbi na kvalitet vode. Prema izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine redovno se vrši kontrola svih aktivnosti ispumpavanja vode, kao i nadzor flore i faune. Osim toga, sva evakuisana riblja mlađ vraćena je u reku Kolubaru.

Podsetimo, ispumpavanje vode iz ovog kopa počelo je 18. septembra 2014. godine, a u planu je da se kop osposobi za tri meseca. U toku je deseta nedelja realizacije ovog projekta.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs