Još 5 miliona evra za EE u Crnoj Gori

energetska efikasnost energetska-efikasnost.me

Ministarstvo zdravlja Crne Gore saopštilo je da je Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila zajam Vladi Crne Gore u iznosu od 5 miliona evra za projekte energetske efikasnosti.

Kako je saopšteno, reč je o dodatnom finansiranju projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, a u cilju unapređenja energetske efikasnosti i uslova komfora u zdravstvenim objektima. U okviru projekta realizuju se mere energetske efikasnosti koje se odnose na zamenu fasadne stolarije, postavljanje toplotne izolacije na omotaču zgrade, poboljšanje unutrašnjeg osvetljenja, adaptaciju ili potpunu zamenu kotlarnica uz modernizaciju celokupnog sistema grejanja i sistema za pripremu sanitarne tople vode.

U okviru projekta, do sada su izvedeni radovi na Opštoj bolnici i Domu zdravlja u Kotoru, Opštoj bolnici „Danilo I“ u Cetinju, Domu zdravlja u Cetinju, Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore i Kliničkom centru Crne Gore, a vrednost radova iznosila je skoro 2,4 miliona evra.

Projekat se realizuje od aprila 2014. godine, a trajaće do 30. marta 2017. godine.

Sandra Jovićević

foto: energetska-efikasnost.me