JKP „Standard“ iz Vrbasa ima u planu uređenje gradske deponije

Srbija | Upravljanje otpadom

deponija pressonline.rs

Direktor JKP „Standard“ iz Vrbasa gospodin Radomir Čurović izjavio je da su u proteklih godinu dana regulisani imovinsko-pravni odnosi gradske deponije u Vrbasu, tako da je zvanično data na korišćenje JKP „Standard“. On je istakao da je utvrđen Plan i program preduzeća kojim je predviđeno da ova deponija bude zatvorena za građane, odnosno za neovlašćena lica. Prema njegovim rečima, biće postavljena rampa, ali će biti izgrađen i pristupni put na kojem će se nalaziti vaga tako da će se u svakom trenutku znati koliko otpada se odlaže na deponiju.

Gospodin Čurović je dodao da je u planu i izgradnja objekta u okviru koga bi se vršila separacija i selekcija otpada, a ostatak otpada bi bio spaljivan u beočinskoj cementari. Kako je naveo, ovo će biti urađeno u saradnji sa beogradskim preduzećem „Brem group“.

Kako je istakao, JKP „Standard“ konkurisalo je i za različite donacije koje bi obezbedile kupovinu nove opreme za upravljanje otpadom.

Sandra Jovićević

foto: pressonline.rs