Javnost upoznata sa planom za prostor višenamenske akumulacije na reci Komarnici

Vesti | Region

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamenske akumulacije na reci Komarnici, mogućim planskim rešenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, organizovalo je prethodno učešće javnosti u periodu od 16. maja do 16. juna.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovedeno je na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti, putem informisanja i konsultacija.

Koncept Detaljnog prostornog plana za prostor višenamenske akumulacije na reci Komarnici, objavljen je ovde.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogli su se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u ostavljenom roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti nije bilo sugestija.

Milisav Pajević