Javni uvid u Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u banji Gornja Trepča

Vesti | Srbija

Foto: Wikipedia/MOMAR032

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča za delove naselja Gornja i Donja Trepča objavljena je u „Službenom listu Grada Čačka“ broj 1/16.

Materijal za rani javni uvid biće izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam Grada Čačka, svakog radnog dana, kao i na sajtu Grada Čačka.

Gradska uprava za urbanizam Grada Čačka, kao nosilac izrade ovog planskog dokumenta organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

U toku trajanja ranog javnog uvida, sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije isključivo u pisanoj formi stručnoj službi Gradske uprave za urbanizam Grada Čačka, na šalter broj 8, pisarnice Grada Čačka ili putem pošte, zaključno sa 10. novembrom 2017. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticati na planska rešenja.

Milisav Pajević