Javni uvid u Nacrt prostornog plana Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ održaće se, u trajanju od 30 dana, od 20. februara do 22. marta ove godine.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam
i zaštitu životne sredine

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Beloj Crkvi, u zgradi Opštine Bela Crkva, 11. marta ove godine u 11 časova, u velikoj sali, adresa: Miletićeva br. 2, Bela Crkva.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica, mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove Opštinske uprave Bele Crkve, na adresu: Miletićeva br.2, 26 340 Bela Crkva; i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, na adresu: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 22. mart ove godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 10. aprila godine u Novom Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, sa početkom u 15 časova.

Milisav Pajević