Javni uvid u Nacrt odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši”

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam
i zaštitu životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši” i Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši” koji će se održati u trajanju od 21 dana, od 19. februara do 11. marta ove godine.

Javna rasprava o Nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika„Kanjiški jaraši” i Studija zaštite Predela izuzetnih odlika„Kanjiški jaraši”, kada će se razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida organizovaće se u velikoj sali Opštinske uprave Kanjiža (Glavni trg 1, Kanjiža), u utorak, 19. marta ove godine, sa početkom u 11 časova.

Milisav Pajević