Javni uvid o predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju Parka prirode „Zlatiborˮ

Foto: eko.minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglasilo je Javni uvid o predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju Parka prirode „Zlatiborˮ.

Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj i obuhvata: na teritoriji opštine Čajetina, katastarku opštinu Stublo i delove katastarskih opština Alin potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Jablanica, Ljubiš, Semegnjevo, Čajetina i Šljivovica; na teritoriji opštine Užice obuhvata deo katastarske opštine Mokra Gora; na teritoriji opštine Nova Varoš obuhvata delove katastarskih opština Bela reka, Draglica, Negbina i Seništa; na teritoriji opštine Priboj obuhvata delove katastarskih opština Banja, Kratovo i Rača.

Predlog uredbe o proglašenju Parka prirode „Zlatibor” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom koje je na osnovu ovlašćenja iz Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida dostaviti u pisanoj formi primedbe, a javna rasprava o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida, biće naknadno zakazana.

Javni uvid traje od 10. do 29. maja 2017. godine.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević