Javni uvid o predlogu Strategije o zaštiti prirode

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglasilo je javni uvid o predlogu Strategije o zaštiti prirode.

Kako je saopšteno, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, nadležno za sprovođenje UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti izvršilo je reviziju Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period 2011-2018 u skladu sa globalnim Strateškim planom konvencije za period 2011-2020 i relevantnim Aiči ciljevima biološke raznovrsnosti usvojenim u Nagoji, Japanu na desetom zasedanju Konferencije članica ove konvencije. Ministarstvo je zajedno sa UNDP kancelarijom u Srbiji implementiralo projekat „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška imlementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period 2011-2020 u Republici Srbiji”, koji je finansiran iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) sa ciljem integrisanja obaveza koje proizilaze iz konvencije u nacionalne, razvojne i sektorske planske okvire u skladu sa Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koordiniralo je rad Radne grupe za reviziju Strategije o biološkoj raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, čiji je zadatak bila izrada nacrta revidirane strategije. Strategija sadrži analizu stanja, ciljeve, glavne zadatke, mere, aktivnosti i instrumente očuvanja i unapređenja biološke raznovrsnsoti, predela i geonasleđa, razvoj mreže zaštićenih područja i ekološke mreže. Ciljevi i mere očuvanja biološke raznovrsnosti i akcioni plan za njihovo sprovođenje sadržani su u ovom dokumentu.

Javni uvid o predlogu strategije održaće se od 14. do 24. novembra 2016. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević