Vreme je da „Vlasina” bude proglašena za zaštićeni predeo izuzetnih odlika

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglasilo je Javni uvid o nacrtu uredbe i studiji zaštite o proglašenju predela izuzetnih odlika „Vlasina”.

Područje Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica i zauzima površinu od 12. 228,1020 ha, a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava, odnosno 512,7985 ha.

Javni uvid će se održati od 17. maja do 6. juna 2017. godine, a nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vlasina” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom, koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Javna rasprava i javna prezentacija dokumenata o zaštiti biće održana u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama opštine Surdulica.

Foto: eko.minpolj.gov.rs

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević