Javni poziv za skladištenje otpadnog materijala

Srbija

eps

JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak „Hidroelektrane Đerdap“ krajem prošle nedelje objavila je Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti dobara Nabavka ormana i posude za skladištenje opasnog materijala, kontejnera za metalni, nemetalni otpad tankvane i kaveza za odlaganje sekundarnih sirovina.

U saopštenju je istaknuto da je javna nabavka podeljena po partijama, tako da prva partija podrazumeva nabavku kontejnera za metalni i nemetalni otpad, tankvane i posude za skladištenje opasnih materija, kao i kavez za odlaganje sekundarnih sirovina; druga partija podrazumeva nabavku kontejnera za potrebe HE „Pirot“, a treća izradu kaveza za odlaganje sekundarnih sirovina.

Ponuđač svoju ponudu može podneti lično ili putem pošte, a kriterijum za odabir ponuđača biće najniža ponuđena cena. Ponude se mogu podneti do 17. avgusta 2015. godine.

Dokumenta možete preuzeti na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs