Javni poziv za pohađanje besplatne obuke energetskih menadžera

Privredna komora Srbije realizuje program obuke energetskih menadžera, u okviru projekta EUREMnext. Prvenstveno je namenjen srednjim i velikim preduzećima čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 MWh. Preduzeća čiji predstavnici prođu obuku će biti u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu argumentovane odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije.

Foto: PKS

Program ima za cilj da unapredi znanja i veštine zaposlenih, koji već imaju iskustvo u oblasti energetike, kako bi mogli da prepoznaju potencijale za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama i postave konkretne ciljeve, čijom realizacijom će ostvariti smanjenje troškova poslovanja.

Tokom predavanja polaznici će dobiti materijale u vidu prezentacija, teorijske pripreme, praktičnih primera u elektronskoj i štampanoj verziji. Sva predavanja i materijali su na srpskom jeziku.

Sadržaj čini petnaest obaveznih tema o kojima će govoriti ugledni domaći predavači i predstavnici iz prakse čime će polaznici dobiti uvid u praktična rešenja.

Na temelju toga polaznici izrađuju, uz mentorski nadzor, energetski koncept za svoju kompaniju, koji između ostalog predstavlja deo završnog ispita i uslov za sticanje međunarodno priznatog sertifikata EUREM European Energy Manager.

Planirano je da EUREMnext trening počne u martu 2019. godine. Obuka će biti sprovedena u okviru 15 radnih dana, po modulima od po tri dana u nizu, u periodu od četiri meseca.

Predavanja će se održati u Beogradu, o tačnoj lokaciji polaznici će biti blagovremeno informisani. Polaznici dobijaju ručak i kafu tokom svih dana predavanja, a sami organizuju prevoz i smeštaj.

S obzirom na to da je edukacijski program European EnergyManager međunarodni projekat svi polaznici programa dobijaju pristup međunarodnoj platformi EUREM te mogu učesvovati na međunarodnim konferencijama u okviru projekta EUREM i povezivati se sa stručnjacima iz cele mreže.

Broj mesta je ograničen na 12 polaznika, pa je neophodno da se prijave kompanija pošalju u što kraćem roku, a najkasnije do 15. januara 2019. godine. Prijave se mogu slati i elektronskim putem.

Odluka o odabranim kompanijama će biti doneta do 31. januara 2019. godine i objavljena  na sajtu PKS.

Izvor: PKS