Ministarstvo privrede i Ministarstvo zaštite životne sredine dodeljuju sredstva

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja (preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i preduzetnici koji paušalno plaćaju porez).

Više informacija možete pronaći na sledećm linku: https://www.energetskiportal.rs/konkursi/ministarstvo-privrede-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2018-godini/.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 4. aprila 2018. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

  1. Zaštita prirode –  ekološka mreža i zaštićena područja;
  2. Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;
  3. Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;
  4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanje otpadom i otpadnim vodama, strateška procena i procena uticaja na životnu sredinu;
  5. Ekološko obrazovanje – ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, održivi razvoj;
  6. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi, zelene fasade, biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta;
  7. Mediji i ekologija: ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, cirkularna ekonomija, poglavlje 27, kvalitet životne sredine

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 24. aprilom 2018. godine.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku: https://www.energetskiportal.rs/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-projektima-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-2018-godini/.