Javni poziv investitorima u krovne solarne elektrane – uštedite 50% za izradu elaborata

Vesti | Srbija | Predstavljamo | Solarna

Foto: CEEFOR

Prednosti ulaganja u solarne elektrane su brojne – od podsticajne cene električne energije čija je visina zagarantovana u narednih 12 godina od trenutka kad steknete status povlašćenog proizvođača preko relativnog kratkog perioda isplativosti investicije do niskih troškova ugradnje, održavanja i amortizacije.

I dok se ulaganje u solarnu elektranu nesumnjivo isplati, do faze izgradnje ćete doći tek pošto ispunite brojne tehničke, administrativne i finansijske uslove. A ako imate halu, proizvodni objekat ili kuću sa velikom krovnom površinom koja može biti pogodna za postavljanje fotonaponskih panela, nesumnjivo ćete želeti što pre da iskoristite potencijal Sunčevog zračenja koji je u Srbiji veći nego u većini evropskih zemalja, pogotovo u njenom jugoistočnom delu.

Upravo iz tog razloga tim Energetskog portala rešio je da vam olakša posao. Pozvali smo našeg partnera Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR) iz Beograda da vam pomogne u izradi elaborata o mogućnosti iskorišćenja krovne površine za proizvodnju električne energije.

Stoga iskoristite specijalnu akciju koja traje do kraja juna da dobijete studiju izvodljivosti i idejnog rešenja sa finansijskom analizom za izgradnju malih solarnih elektrana (MSE) instalisane snage do 30kW na krovnim konstrukcijama i uštedite čak 50% od uobičajene cene za izradu neophodne dokumentacije.

Dovoljno je da pripremite sledeće dokumente i podatke:

 – Lokacija planirane solarne elektrane – mesto, opština i broj katastarske parcele
– Situacioni plan objekta – crtež koji mora da sadrži situaciju objekta sa prikazom krovne konstrukcije (dimenzije, ugao krova, orjentacija krova). Crtež dostaviti u digitalnom formatu (AutoCad, ArhiCad) ili čitku skicu/crtež objekta sa dimenzijama
– Fotografija objekta
– Kontakt podatke (ime, prezime, tel. fiksni/mobilni i email).

Navedenu dokumentaciju pošaljite bilo putem imejla na info@ceefor.co.rs ili poštom na adresu kancelarije firme: CEEFOR, Bulevar oslobođenja 103, 11010 Beograd, Srbija. Cena izrade elaborata iznosi 200 evra.

Inženjeri CEEFOR-a koji su uspešno realizovali projekat solarne elektrane MSE „Solaris 1  i MSE „Solaris 2“, kod Kladova, za klijenta Solaris Energy pregledaće svu vašu dokumentaciju i nakon toga će stupiti u kontakt sa vama.

Rok za slanje dokumentacije je 30. jun, ipak savetujemo da je što pre pošaljete kako biste iskoristili akcijske uslove i dobili elaborat o mogućnostima iskorišćenja krovne površine za proizvodnju električne energije po promotivnoj ceni.