Javni poziv Evropske komisije za projekte u sektoru gasa i električne energije

Svet

Evropska komisija objavila je Javni poziv, u okviru programa “Connecting Europe Facility” (CEF), za prijavljivanje projekata u sektoru gasa i električne energije.

Projekti treba da poboljšaju sigurnost snabdevanja, redukuju energetske izolacije članica, i daju doprinos završetku osnivanja unutrašnjeg tržišta i integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu, kao i da budu na listi od zajedničkog interesa.

Cilj je i da novac EU ubrza ulaganja u prekogranične veze kroz saradnju privatnog i javnog finansiranja.

Inače, program CEF predviđa pomoć od 5,85 milijardi evra za trans-evropsku energetsku infrastrukturu od 2014. do 2020. godine.

Detalje o pozivu čitajte na europa.eu. Rok za prijavljivanje projekata je novembar 2014. godine.

Energetski portal