Javni konkurs za sufinansiranje projekata na temu ozonskog omotača

zastita-ozonskog-omotacaMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) raspisalo je 27. februara 2014. godine Javni konkurs „Ozonski omotač – uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi“ za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija koje se bave pitanjima zaštite životne sredine.

Tematska oblast konkursa je zaštita ozonskog omotača i uticaj oštećenja ozonskog omotača na zdravlje stanovništva.

Cilj ovog konkursa je podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i ozonskog omotača sa posebnim osvrtom na zdravlje stanovništva.

Predviđena sredstva za projekte su 3,2 miliona dinara, a jedan projekat može biti sufinansiran sa najviše 800 hiljada dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre i koje deluju na teritoriji Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, a imaju iskustva i potrebne resurse u realizaciji projekata iz ove oblasti.

Jedno udruženje može prijaviti samo jedan projekat čija se realizacija mora završiti do 16. septembra 2014. godine kako bi rezultat bio predstavljen povodom obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača (16. septembar).

Rok za podnnošenje prijava je 17. mart 2014. godine. Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete pogledati ovde.

S.J.