Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

zastita zivotne sredineMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisalo je juče Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, a koji su od javnog interesa. Cilj ovog konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Arhuske konvencije (Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine), stoji na sajtu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Tematska oblast ovog konkursa je zaštita prirode, zaštita voda od zagađivanja, upravljanje otpadom, zaštita od nejonizujućih zračenja, klimatske promene, ali i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje Arhuske konvencije.

Od 26 miliona dinara, koliko će biti dodeljeno ovim konkursom, 6 miliona dinara namenjeno je za sprovođenje projekata koji se odnose na Arhusku konvenciju. Svaki projekat može biti sufinansiran sa najviše 80 odsto njegove vrednosti, odnosno 900 hiljada dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju zadužbine i fondacije koje deluju na teritoriji Republike Srbije i koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre, a deluju u oblasti zaštite životne sredine. Može se konkurisati sa po jednim kratkoročnim projektom, s obzirom da sve faze projekta moraju biti završene do kraja 2014. godine.

Neki od kriterijuma po kojima će se vršiti odabir projekata su ciljevi koji se postižu projektom, sufinansiranje projekata iz drugih izvora, kao i reference projekta.

Rok za podnošenje prijava je 25. februar 2014. godine, a početak realizacije projekata očekuje se u maju 2014. godine.

S.J.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete pogledati ovde.