Javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenje za prečišćavanje i tretman otpadnih voda TE Kostolac početkom januara

Srbija

TE kostolac

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kojem je navedeno da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“, ogranak TE-KO Kostolac podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje i tretman otpadnih voda TE Kostolac za blokove B1 i B2, kao i za budući blok B3.

Projekat je izradila kompanija „Energoprojekt Hidroinženjering“, a u planu je izgradnja postrojenja za tretman zauljenih otpadnih voda, otpadnih voda tokom budućeg procesa odsumporavanja dimnih gasova i iz objekata hemijske pripreme vode, sanitarnih otpadnih voda na novom postrojenju za prečišćavanje i atmosferskih otpadnih voda u krugu termoelektrane.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sadržinu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje i tretman otpadnih voda TE Kostolac za blokove B1 i B2, kao i za budući blok B3 u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na internet sajtu resornog ministarstva u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja, ali i u prostorijama Gradske uprave u Požarevcu.

Javna rasprava i prezentacija pomenute Studije održaće se 12. januara 2016. godine u prostorijama Gradske uprave u Požarevcu.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs