Javna rasprava o zaštićenom staništu „Tolinci“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglasilo je javni uvid u predlogu uredbe i studiju zaštite o proglašenju zaštićenog staništa „Tolinci”.

Područje Zaštićeno stanište „Tolinci” koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji grada Beograda i obuhvata delove područja katastarskih opština Progar i Petrovčić, na teritoriji opštine Surčin.

Javni uvid će trajati do 26. marta 2017. godine, a svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe i sugestije Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Javna rasprava o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se u ponedeljak, 14. marta 2017. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama u prostorijama opštine Surčin.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević