Javna rasprava o upravljanju otpadom u Valjevu krajem oktobra

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac Projekta „CAPTIVA“ iz Valjeva, Beloševac podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Centar za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na internet sajtu ministarstva ili u prostorijama grada Valjeva.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 27. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama grada Valjeva.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević