Javna rasprava o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za TS „Bistrica“ krajem maja

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta „EPS Distribucija“ podnela Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje trafostanice „Bistrica“ u opštini Nova Varoš.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet stranici resornog ministarstva ili u prostorijama opštine Nova Varoš u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana u prostorijama opštine Nova Varoš 26. maja 2016. godine sa početkom u 14 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs