Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Rovni“ u Valjevu

Srbija | Hidro

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kojem je navedeno da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Rovni“.

Kako je navedeno, MHE „Rovni“ trebalo bi da bude izgrađena na reci Jablanici u opštini Valjevo. Instalisana snaga male hidroelektrane mogla bi da bude 1,3MW, a srednja godišnja proizvodnja električne energije 5,2GWh.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Rovni“ u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, na internet sajtu ministarstva, kao i u prostorijama gradske uprave Valjevo. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti najkasnije 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava zajedno sa prezentacijom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Rovni“ održaće se 11. decembra 2015. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama gradske uprave Valjevo.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs