Javna rasprava o rekonstrukciji TS „Kraljevo 3“ krajem januara 2017. godine

Srbija

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje u kome se navodi da je nosilac projekta preduzeće „Elektromreža Srbije“ podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kV „Kraljevo 3“ u TS 400/220/110 kV „Kraljevo 3“ u opštini Kraljevo.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama grada Kraljeva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama grada Kraljeva, 20. januara 2017. godine sa početkom u 12 i 30 časova.

Više informacija pogledajte na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević