Javna rasprava o rekonstrukciji MHE „Sokolovica“ krajem avgusta

Srbija | Hidro

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP Elektroprivreda Srbije podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekata „Rekonstrukcija MHE Sokolovica“, na reci Veliki Timok, na teritoriji grada Zaječara.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta se može izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, ali i u prostorijama Gradske uprave grada Zaječara.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama Gradske uprave grada Zaječara 25. avgusta 2017. godine u 12h.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević