Javna rasprava o Regionalnoj deponiji Pirot krajem oktobra

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JKP „Regionalna deponija Pirot“ – Pirot, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji „Muntina padina“ u Pirotu.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama resornog Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama Gradske uprave Pirot.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 25. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Pirot.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević