Javna rasprava o reciklaži elektronskog otpada u Beogradu krajem jula

Srbija | Upravljanje otpadom

elektronski-otpad vesti.kombib.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta „Set Reciklaža“ podnela zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za reciklažu elektronskog otpada u Višnjici, SO Palilula.

Kako je saopšteno, uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva, kao i u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Palilula. Primedbe i sugestije mogu se podneti u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 28. jula 2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Palilula.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: vesti.kombib.rs