Javna rasprava o proširenju PK „Veliki Crljeni“ početkom aprila

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je preduzeće RB „Kolubara“ iz Baroševca podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja površinskog kopa lignita „Veliki Crljeni“.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva ili u prostorijama SO Lazarevac u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja. Primedbe i sugestije u pisanom obliku mogu se podneti Ministartsvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 1. aprila 2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama SO Lazarevac.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Dopunski rudarski projekat proširenja površinskog kopa „Veliki Crljeni“ možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs