Javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana AP Vojvodine za bioenergiju

Srbija | Biomasa

biomasa garfondapv.org.rs

U sredu 27. maja 2015. godine u kongresnom centru CEPTOR na Andrevlju održana je javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana Vojvodine za bioenergiju.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine gospodin Zoran Delić izjavio je da je cilj sastanka da se unapredi radna verzija pomenutog plana kako bi mogao da se koristi u budućnosti.

Predsednik Svetske asocijacije za bioenergiju gospodin Hajnc Kopec predstavio je Akcioni plan AP Vojvodine za bioenergiju i istakao je da se iskorišćenjem biomase ublažavaju klimatske promene. On je dodao da je njegov sadržaj baziran na tome da je Vojvodina jedan od najplodnijih regiona u Evropi što se tiče poljoprivrede. Gospodin Kopec je istakao i da je veoma bitno iskoristiti biomasu za sektor grejanja, a zatim i za proizvodnju električne energije. Takođe je dodao da bi dobar potez bio osnivanje Agencije za bioenergiju koja bi se bavila savetovanjem u vezi primene biomase i njenim promovisanjem, a pružala bi i finansijsku podršku projektima iz ove oblasti.

U okiru javne rasprave zaključeno je da je potrebno unaprediti zakonsku regulativu iz ove oblasti, ali i saradnju između poljoprivrednog i šumarskog sektora.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org