Javna rasprava o MHE „Vučje“ krajem januara 2017. godine

Srbija | Hidro

Ministarstvo-zzsMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije male hidroelektrane „Vučje“.

Ova hidroelektrana nalazi se na reci Vučjanki u opštini Leskovac, a projektovana snaga iznosi 1,27MW.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na službenom sajtu Ministarstva ili u prostorijama opštine Leskovac.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana 27. januara 2017. godine u prostorijama opštine Leskovac.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević