Javna rasprava o MHE „Moravica” u februaru sledeće godine

Srbija | Hidro

hidro3

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće JP „Elektroprivreda Srbije” podnelo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije male hidroelektrane „Moravica”.

Hidroelektrana se nalazi u vlasništvu EPS-a, a njena instalisana snage je 0,16 MW.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama opštine Ivanjica u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama opštine Ivanjica 23. februara 2017. godine sa početkom u 13 i 30 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević