Javna rasprava o eksploataciji ugljovodonika krajem aprila u Požarevcu

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je komapnija NIS podnela Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za razradu i eksploataciju ugljovodonika naftnog polja „Kasidol“ na teritoriji grada Požarevca.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva ili u prostorijama SO Požarevac u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanom obliku Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 28. aprila 2016. godine u prostorijama SO Požarevac sa početkom u 12 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs