Park prirode „Zlatibor” se svrstava u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja

Foto: Wikimedia/Tsnena

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovelo je Javni uvid i Javnu raspravu o predlogu Uredbe i Studiji zaštite o proglašenju Parka prirode „Zlatibor“.

Javni uvid o predlogu Uredbe o proglašenju i Studiji zaštite o zaštiti Parka prirode „Zlatibor“, održan je u trajanju od 20 dana, od 10. maja do 29. maja 2017. godine. Predlog Uredbe o proglašenju Parka prirode „Zlatibor” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom, koje je na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, bili su izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Fizička i pravna lica imala su mogućnost da u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 29.05.2017. godine, dostave u pisanoj formi svoje primedbe i sugestije.

Javna rasprava i javna prezentacija o nacrtu Uredbe i Studije zaštite o proglašenju PP ,,Zlatibor“, održana je 01.06.2017. godine u skupštinskoj sali opštine Užice sa početkom od 10 časova.

Javnu raspravu vodila je Komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u sastavu: Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra, Aleksandra Došlić i Slavica Stojanović i kao predstavnik Zavoda dr Dragana Ostojić. Studiju zaštite PP „Zlatibor“, prirodne i stvorene odlike, kao i mere zaštite i očuvanja zaštićenog područja, prezentovala je Dragana Petraš, koordinator izrade Studije.

Istog dana, zakazana Javna rasprava u sali opštine Čajetina, koja je počela u 14:00 časova prekinuta je usled glasnog negodovanja građana na predlog o formiranju Parka prirode „Zlatibor“. Pored predstavljanja Predloga Uredbe i Studije zaštite PP „Zlatibor“, u okviru Javne rasprave planirano je da se predstave izmene u dokumentu koje su usklađene sa primedbama koje su stručne službe opštine Čajetina iznele u petak 27. maja 2017. godine u prostorijama Ministarstva, na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, povodom mogućeg uspostavljanja PP „Zlatibor“. Na sastanku se razgovaralo o iznalaženju najboljeg rešenja u pogledu smanjenja stepena zaštite u građevinskim zonama na teritoriji opštine Čajetina, koje su definisane važećim planskim dokumentima.

Foto: zzps.rs

Područje PP „Zlatibor” nalazi se u jugozapadnoj Srbiji na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj. Ukupna površina PP iznosi 41.923,26 ha. Na području PP „Zlatibor” utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Zlatibor” se svrstava u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Usled prisustva biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao zaštite prioritetnih tipova staništa, područje Zlatibora je Uredbom o ekološkoj mreži uvršteno u ekološki značajno područje Republike Srbije pod rednim br. 62 – „Zlatiobor”, odnosno indentifikovano je Emerald područje (RS0000034), međunarodno značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA 30).

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević