Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“

Srbija

U sredu, 12. aprila 2017. godine u zgradi Opštine Irig održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 30. marta 2017. do 28. aprila 2017. godine u opštinama: Irig, Inđija, Stara Pazova, Pećinci, Ruma i u Gradu Sremska Mitrovica, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

Kako je saopšteno, kroz prezentaciju je dat prikaz Prostornog plana sa ciljem da se utvrde planska rešenja za izgradnju i funkcionisanje regionalnog sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, čime bi se omogućilo racionalno korišćenje postojećih resursa podzemnih voda na posmatranom području, kao i zahvatanje, prerada i distribucija vode za piće ovog regiona.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević