Područje oko Tamiša postaje predeo izuzetnih odlika

U zgradi Skupštine opštine Kovačica 27. juna 2017. godine održana je javna prezentacija Materijala za izradu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada. Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana, od 16. do 30. juna 2017. godine. Materijal za izradu PPPPN Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti: – u digitalnom obliku, u prostorijama organa jedinice lokalne samouprave nadležnoj za poslove prostornog planiranja i urbanizma, – u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predloženo zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika „Potamišje“, koje je predmet izrade ovog Prostornog plana, zbog izuzetnih prirodnih vrednosti i potrebe njihovog očuvanja, predložen je za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje I kategorije. Studija zaštite PIO „Potamišje“, koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, dostavljena je na proglašenje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, tako da je postupak zaštite pokrenut 2. aprila 2015. godine. Zakonom o zaštiti prirode definisano je da se područje za koje je pokrenut postupak zaštite smatra zaštićenim.

Područje obuhvaćeno okvirnom granicom Prostornog plana, obuhvata delove teritorija sledećih jedinica lokalnih samouprava: Opština Sečanj, Opština Plandište, Grad Zrenjanin, Opština Kovačica i Opština Opovo. Izradi ovog Prostornog plana pristupilo se kako bi se obezbedilo trajno očuvanje i održivo korišćenje prirodnih vrednosti Potamišja, a prirodno dobro promovisalo kao područje značajne naučne, obrazovne, duhovne, estetske, kulturne, turističke i zdravstveno-rekreativne funkcije. Prostor Potamišja, osim staništa za bogati živi svet, posebno za veoma brojne strogo zaštićene vrste i vrste od međunarodnog značaja, ima značajnu koridorsku funkciju, obezbeđujući fizičku vezu između obronaka Karpata i obala Dunava koje spaja. Sa druge strane, područje nudi brojne usluge (obezbeđujuće, regulišuće, ekološke i edukativne), kako lokalnom stanovništvu, tako i široj zajednici. Osim nacionalnog, postoji i značajan međunarodni okvir koji podržava zaštitu ovog područja, u vidu, pre svega, međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite biodiverziteta.

U uvodnoj reči, Jelena Vujasinović Grkinić, savetnik za prostorno planiranje u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnice obrađivača predstavile Prostorni plan u osnovnim elementima. Materijal za izradu Prostornog plana prezentovao je izvode iz planske dokumentacije višeg reda, opis postojećeg stanja, način korišćenja prostora i osnovna ograničenja u prostoru, opšte ciljeve izrade plana, planiranu pretežnu namenu površina i očekivane efekte u pogledu unapređenja načina korišćenja prostora. Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Opštinske uprave opštine Kovačica, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, JP za urbanizam Zrenjanin, JP Vovodinašume, Odeljenja za urbanizam Gradske uprave grada Zrenjanina, Turističke organizacije grada Zrenjanina, VDP „Srednji Banat“ d.o.o. iz Zrenjanina, VDP „Tamiš Dunav“ iz Pančeva, Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, MUP-a-Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu i drugih institucija. Organi, organizacije, javna preduzeća, ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora, pravna i fizička lica koji su korisnici prostora u obuhvatu Plana, pozvani su tom prilikom da dostave svoja mišljenja u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević