Javna konsultacija za Metodologiju određivanja troškova priključenja na sisteme za transport i distribuciju gasa

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da je 29. januara 2016. godine objavljena javna konsultacija za dokument Metodologija za određivanje troškova priključenja na sisteme za transport i distribuciju prirodnog gasa.

Kako je istaknuto, pomenutom metodologijom određuju se način i bliži kriterijumi za obračun troškova priključenja objekta krajnjeg kupca i proizvođača prirodnog gasa, odnosno biogasa na sistem za transport prirodnog gasa, odnosno distributivni sistem, a u zavisnosti od mesta priključenja, odobrenog kapaciteta, potrebe za izvođenjem radova, potrebe za ugrađivanjem neophodne opreme, uređaja i materijala, kao i drugih objektivnih kriterijuma.

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti do 18. februara 2016. godine.

Metodologiju za određivanje troškova priključenja na sisteme za transport i distribuciju prirodnog gasa možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs